Unser Vorstand

Unser Vorstand

Den Vorstand von Porta e.V. bilden: Frau Kron-Petrovic, Herr Reichmann, Herr Schimmel, Frau Göbels, Frau Merbeth, Herr Pfeifer

Frau Kron-Petrovic

Herr Reichmann

Herr Schimmel

Frau Göbels

Frau Merbeth

Herr Pfeifer